Via https://www.plantenvanben.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Planten van Ben is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en met welk doel ik deze gebruik. Ik hoop dat je deze verklaring zorgvuldig wilt lezen. Wanneer er vragen ontstaan, kun je uiteraard contact opnemen.

1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens
Bij mijn verwerking van persoonsgegevens houd ik mij aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld worden. Voor jou concreet houdt dit in dat ik de volgende punten belangrijk vind en hier dan ook aan voldoe:

 • Ik vermeld duidelijk met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat lees je verderop in deze privacyverklaring nog uitgebreider;
 • De verzameling van persoonsgegevens houd ik beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Ik vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is;
 • Ik neem te allen tijde passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en dat eis ik ook van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig is dit in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;

Ik maak het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van mijn webwinkel verkrijg ik bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een bestelling.


Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Emailadres
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres


2.1 Registreren
Bij bepaalde onderdelen van mijn webwinkel moet je je (wellicht) registreren om gebruik te kunnen maken van functionaliteit. Na registratie bewaar ik via de door jou opgegeven persoonsgegevens. Ik bewaar deze gegevens zodat je gebruik kunt maken van mijn diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens voor hoeft op te geven, ook gebruik ik deze mogelijk om je te kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zoals de overeengekomen verplichting tot het leveren van de producten uit je bestelling of beantwoorden van je vragen..

 • Je voornaam en/of voorletter(s),
 • achternaam
 • e-mailadres
 • wachtwoord


Ik zal de gegevens voor registratie en uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met mij sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan mij gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.


2.2 Afhandelen bestelling
Wanneer je een bestelling bij mij plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling is het mogelijk dat ik je persoonsgegevens ook aan derden verstrek, dat doe ik alleen met partijen waarmee ik een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo mag je erop vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst omgaan je persoonsgegevens. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Naast de gegevens voor een account vragen wij om de volgende gegevens:

 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens

 • Datum en tijdstip bestelling
 • Bestelnummer
 • Ordernummer
 • Factuurnummer
 • Totaalbedragen
 • Bezorginformatie
 • Bezorgkosten
 • Betaalinformatie
 • IP-adres

2.3 Gebruik contactformulier en/of nieuwsbrief
Ik bied via mijn webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor ik je vraag makkelijker kan behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je mij toestuurt, worden standaard binnen drie kalendermaanden verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van je bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het versturen van berichten via de webwinkel gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mail adres

4. Publicatie

Bij gebruik van mijn webwinkel worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan je kiest zelf welke informatie je publiceert; denk bijvoorbeeld aan het like of volgens van onze social Media kanalen.

5. Verstrekking aan derden
Ik kan jouw gegevens doorgeven aan mijn partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij vragen daarom apart je uitdrukkelijke toestemming voordat zij jouw gegevens krijgen. Op mijn website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Ik ben niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

6. Cookies
In mijn webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je mijn webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin ik jou uitleg waarom en waarvoor ik deze cookies gebruik. Ik maak gebruik van zogenaamde functionele en non-functionele cookies, voor het gebruik non-functionele cookies vraag ik altijd je toestemming; als je deze toestemming niet geeft, gebruiken ik deze ook niet. Het gebruik van cookies licht ik via deze {link} verder toe.

7. Beveiliging
Ik neem zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van mijn processen en worden periodiek gereviewed.

8. Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaar ik je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

9. Websites van derden
In mijn shop tref je wellicht ook links naar websites van andere partijen of wordt er naar mij verwezen. Hoewel ik deze relaties met zorg selecteer en monitor, ben ik niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

11. Inzage en wijzigen van je gegevens
Na het inloggen op je account binnen mijn webwinkel heb je inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt een verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over mijn privacybeleid kunt je te allen tijde contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

13. Autoriteit Persoonsgegevens
Ik help je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over mijn verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Mijn contactgegevens

Planten van Ben
Brugstraat 31
9844PB PIETERZIJL
E-mail: info@plantenvanben.nl
KvK: 88469204

0
  0
  Winkelwagen
  Jouw winkelwagen is nog leegTerug naar de shop